Zwangerschap

Zodra je een positieve zwangerschapstest in handen hebt, kun je je bij ons aanmelden. De eerste afspraak plannen we meestal in rond de 8-9 weken zwangerschap, afhankelijk wat jouw eigen wensen hierbij zijn.

Bij de eerste afspraak gaat het vooral om kennis maken. We bespreken bijvoorbeeld je gezondheid en die van je partner, bijzonderheden in de familie, eventuele vorige bevallingen en/of zwangerschappen en je leefstijl. Verder horen we graag wat je van ons verwacht tijdens de begeleiding en wat je hierin belangrijk vindt.

Gemiddeld zien we elkaar zo’n veertien keer tijdens de zwangerschap. Meer of minder is altijd bespreekbaar. Een afspraak duurt dertig minuten tot een uur waarin er ruim de tijd is voor jullie eigen vragen en behoeftes. De onderwerpen die passeren zijn vaak uiteenlopend, zoals: borstvoeding/kunstvoeding, voorbereiding op de bevalling, kraamzorg, voorbereiding op de kraamperiode, werken in de zwangerschap, voeding, emotionele veranderingen in de zwangerschap, burgerzaken, kinderopvang, rol van de partner, etc.
Daarnaast beoordelen we de groei van je kindje, luisteren we het hartje en beoordelen we jouw bloeddruk.
Wanneer gewenst kan Hester een behandeling inzetten met homeopathische middelen.

Bloedonderzoek
Aan het begin van de zwangerschap voeren we -alleen met jouw toestemming- bloedonderzoek uit naar jouw bloedgroep, bloedgroepantistoffen en infectieziekten. Daarnaast bepalen we uit het bloed ook je ijzerwaarde en je glucose. Dit bloedonderzoek is gratis. We kunnen dit bloedonderzoek combineren met andere onderzoeken die de overheid niet bepaald, bijvoorbeeld je vitamine D en B12 huishouding. Het kan zijn dat je de kosten hiervan helemaal of gedeeltelijk zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van de hoogte van het eigen risico van jouw zorgverzekering en hoeveel je hiervan al hebt gebruikt. Klik hier voor meer informatie.